Integritetspolicy - GDPR

Din integritet är viktig för oss. Nedan beskrivs våran behandling av personuppgifter. Vilka personuppgifter som samlas in och i vilket syfte de samlas in. Hur du som kund kan ha kontroll över dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss för eventuella ändringar eller borttagning ur våra register.

TRM Workwear är ansvarig för hur personuppgifterna hanteras.

Personuppgifter samlas in av TRM Workwear för att:

 • Kunna leverera beställd vara eller tjänst
 • Kunna avisera om beställd vara eller tjänst
 • Kunna hantera betalningar genom kortbetalning eller fakturering
 • Kunna hantera ärenden gällande retur, reklamation och garanti

De personuppgifter som behandlas är:

 • Företagets namn och namn på anställda
 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, adress och e-post
 • Kundnummer
 • Orderhistorik
 • Betalningshistorik
 • Organisationsnummer/personnummer
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

Utdrag av personuppgifter.

 • Du som kund har alltid rätt att begära ett utdrag av dina personuppgifter för att kunna kontrollera dina uppgifter. Kontakta oss för ett registerutdrag

Rättelse av personuppgifter:

 • TRM Workwear har skyldighet att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande
 • Du som kund har rätt att komplettera ofullständiga uppgifter på din begäran

Du som kund har rätt att begära att vi radera personuppgifter som:

 • Inte längre är aktuella för det ändamål som de har samlats in
 • Har behandlats på ett olagligt sätt

Kontakta oss på: